Взаємодія різнорівневих і разнокультурних товариств є однією з характерних особливостей історичного процесу, що зберігає своє значення до наших днів. У стародавню епоху важливу роль грали взаємодії давньосхідних цивілізацій…

Іран – країна давньої та високо розвинутої цивілізації. Ще на початку ІІІ тис. до н.е. тут було створено власну писемність і оригінальну культуру. Східні іранці заселяли райони Середньої…

У другому тисячолітті до нашої ери індоіранська спільність народів (яка, у свою чергу, була частиною ще більш широкої індоєвропейської спільності) стала поділятися на дві гілки — іранську і…

Мидійці і перси складали частину величезного світу іранських племен простиравшегося від Северногс Причорномор’я до території сучасного Афганістану. Ці племена говорили на різних діалектах іранських мов. Багато з них…

Культура стародавнього Ірану в світлі археологічних досліджень. Гігантська імперська машина. Сфера права. Ахеменідське мистецтво. Релігія давніх іранців. Мораль, звичаї та повсякденне життя прадавніх персів. Від марновірства до зачатків…

Іран — країна давньої та високорозвиненої цивілізації. Його мешканці ще на початку III тис. до н. е.. створили свою писемність і оригінальну культуру, яку потім і вдосконалювали протягом…