Іран

Іран – країна давньої та високо розвинутої цивілізації. Ще на початку ІІІ тис. до н.е. тут було створено власну писемність і оригінальну культуру.

Східні іранці заселяли райони Середньої Азії, західні іранці – області на захід від Каспійського моря (однак місцеві відмінності були значними). В історії Стародавнього Ірану виділяють етапи: час виникнення та розвитку еламської цивілізації (з кінця ІV ст. до кінця VII ст. до н.е.); мідійська епоха (VII – середина VI ст. до н.е.); ахеміндський період (з середини VI ст. до н.е. до 330 р. до н.е.); парфянський час (середина ІІІ ст. до н.е. – 224 р. до н.е.).

Одним з провідних релігійно-філософських вчень Стародавнього Ірану в VI ст до н.е. став зороастризм. Основні його положення викладено у священному збірнику книг – Авесті, яка складається з кількох частин і являє собою зведення законів та приписів, заклинань, молитов. Найдавнішою частиною Авести є Гати. Автором їх вважають давньоіранського релігійного вчителя Заратустру.

Мистецтво класичного ахеменідського Ірану було, насамперед, придворним. Перські царі Кір ІІ, Камбіз, Дарій І та їх наступники будують грандіозні палацові ансамблі в Пасаргадах, Персеполі, Сузах. Відомим пам’ятником Пасаргад є гробниця Кіра ІІ, яка збереглася до нашого часу.

За часів Дарія І розпочалося будівництво Персе поля та в Сузах. Нововведенням тут стала ападона – тронний зал з багатьма легкими та стрункими колонами 20 м заввишки.

Ахеменідська держава уславилася не лише архітектурою, але й декоративно-ужитковим мистецтвом: торевтикою (карбування на металі) та гліптикою (різьба по дорогоцінному та напівдорогоцінному каменю). Сюжетами тут були сцени жертвоприношень, боротьби царя-героя з різними фантастичними чудовиськами, воєнних тріумфів і полювання.

Давньоіранська культура певним чином вплинула на розвиток світової культури.

Однією з найсамобутніших культур і цивілізацій Сходу була індійська. Вже в сиву давнину про Індію знали як “країну мудреців”. У ІІ ст до н.е. після колонізації півострова арійськими племенами починається цілком нова доба в розвитку індійської культури. Тоді було створено літературну мову санскрит з 55 літер. Нею були написано найдавніші релігійно-філософські пам’ятки Індії – веди. Вед чотири: Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Атгарваведа. Вони складаються з гімнів, повчань, заклинань. До вед-самхіт прилягає: брахмани – прозові тексти теологічного характеру, що пояснюють ритуа; аранйаки та упанішади – філософські трактати у віршах та прозі, змістом яких є роздуми про природу, богів, людину. Ці книги складають канон індуїстської релігії або індуїзму. Вже тоді людина намагалася розкрити таємниці світобудови, причини виникнення світу, появи життя на землі.

Згодом в індуїзмі формуються взаємозалежні й взаємодоповнюючі культи богів Брахми, Вішну та Шиви. Складається триєдність, яка сприймається як вищий прояв єдиного божества. Брахма вважався творцем світу, він встановив на землі соціальні закони та поділив людей на на чотири основні касти – варни .Особливо важливим стає вчення про аваторів Вішну, який час від часу з’являється серед людей, прибравшись чийогось вигляду.

У VI ст до н.е. практично одночасно виникають дві великі релігійно-філософські течії: на півдні це джайнізм (засновник – Вардхамана Магавіра), а на півночі – буддизм (засновник – Сідхартха Гаутама). Буддизм став однією з перших світових релігій, і навчав чотирьом благородним істинам.

Найдавніші пам’ятки архітектури та мистецтва Давньої Індії було створено в епоху Хараппської цивілізації. У міжчассі цих двох індійських культур для будівництва використовувалося переважно дерево. З початку нової ери у будівництві активно використовують камінь. У цей час індійці споруджують печерні комплекси, храми, ступи – кам’яні будови. Найвідоміші з них є споруди у Карлі та Еллорі.

Були створені спеціальні школи скульптури, а більшість скульптурних пам’яток має культовий характер. Це зображення численних індуїстських богів, Будди, добрих та злих духів. Поряд з релігійною існувала і світська скульптура.

У давніх індійців були успіхи у математиці, астрології, медицині, лінгвістиці. Індійці створили шістдесятичну систему зчислення, яку було вдосконалено до десятинної арабами і якою користуються тепер в усьому світі. Їх астрономи висловили припущення про обертання землі навколо своєї осі. Медики Давньої Індії створили аюрверду – науку про довголіття. Вони вивчали властивості трав, вплив клімату на здоров’я людини, писали про особисту гігієну та дієту. Вчені-лінгвісти Бгартрігарі, Віру чарі та Паніні написали перші дослідження, присвячені різним аспектам мовознавства. Також було написано безліч книг суто художньої форми, в яких, однак релігійно-філософські підвалини культури є постійно присутніми. Перлинами світової літератури є дві великі епічні поеми – “Магабгарата” та “Рамаяна”. У них містяться моральні, політичні, соціальні та філософські роздуми. Великої слави і популярності у віках зазнали невеликі за обсягом сюжети зі збірки байок, притч, казок і повчальних новел “Панчатантра” (IV ст до н.е.).

Серед видатних письменників Давньої Індії особливо виділяється Калідаса. Він написав багато п’єс, епічних і ліричних поем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий